NOCLEGI


Obok domu weselnego znajduje się ośmiopokojowe mieszkanie z dwoma łazienkami.

Mieszkanie składa się:

1. Z pięciu pokoi dwuosobowych + wspólna łazienka: 80 zł/ doba.

2. Z jednego pokoju czteroosobowego + wspólna łazienka: 140 zł/ doba.

3. Z dwóch pokoi sześcioosobowych + wspólna łazienka: 200 zł/ doba.Obok Lejli powstaje nowoczesny księżycowy motel LUNAR.

Otwarcie początek 2019 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Motel budowany jest w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tytuł projektu:

Budowa budynku noclegowego - motelu K-61 wraz z niezbędną infrastrukturą w Porębie Wielkiej oraz zakup wyposażenia.

Cel projektu:

Cel ogólny LRS: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na obszarze LGD Dolina Soły do 2023 roku.

Cele szczegółowe LRS:  Poprawa warunków na rynku pracy na terenie LGD Dolina Soły do 2023 roku.

Przedsięwzięcia LRS: rozwój przedsiębiorstwa.

Przewidywane efekty, wyniki operacji:

Wybudowanie nowoczesnego budynku noclegowego - motelu K61 wraz z niezbędną infrastrukturą, zakupem nowoczesnego wyposażenia oraz zatrudnieniem 3 nowych pracowników.